Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.01 23:09 - Пенсионните реалности през 2020 година
Автор: emimilcheva Категория: Други   
Прочетен: 3583 Коментари: 2 Гласове:
17

Последна промяна: 05.01 22:50

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 Новата 2020 година вече пристигна и всички, които се пържим в тигана на социалното осигуряване, независимо с каква роля сме в него (осигурители, осигурени лица, професионални пенсионни консултанти, лица станали вече пенсионери и прочее), можем да се смятаме за надлежно сурвакани.

 

            Сурва, сурва година, весела година, с пенсионна възраст до амина …

            Всъщност, не може да се каже, че са настъпили кой знае колко драматични промени в нормативната рамка на социалното осигуряване. Неприятното е, че няма никаква устойчивост на законодателството и на подзаконовите нормативни актове. Непрекъснато се правят промени за щяло и нещяло, непрекъснато се изменят различни неща – от съвсем незначителни, до доста по-сериозни.

            Цяло щастие е, че сме все пак в дигиталната ера, иначе постоянните промени в социалното осигуряване, неминуемо щяха до доведат до изсичането на гори с мащаба на някогашната ни „социалистическа дърводобивна концесия в Коми АССР“, за да се произведе хартията, на която да се отпечатат новите криволичения на осигурителната нормативна база.

Затова, нека поемем дълбоко въздух и да се потопим в днешната пенсионна реалност. И както беше казал един възрожденец:

 

„Четете да знайте …“

От 01.01.2020 г. за да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68, ал.1 и 2 от КСО, осигурените лица трябва да имат определена навършена възраст и трудов/осигурителен стаж.

За жените, изискуемата пенсионна възрастта е 61 години и 6 месеца и обхваща родените в периода 01.09.1958 г. до 30.06.1959 г., а стажът е 35 години и 10 месеца.

Мъжете ще имат право на този вид пенсия при навършена възраст 64 години и 03 месеца и засяга родените между 01.11.1955 г. до 30.09.1956 г., а стажът които следва да докажат е 38 години и 10 месеца.

Съгласно чл.33, ал.5, т.13 от Кодекса за социално осигуряване, Националния осигурителен институт уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година.

НОИ вече е изпратило уведомителните писма до всички лица, които през 2020 г. навършват възрастта по чл.68, ал.1 от КСО.

В случай, че лицата нямат право на пенсия, защото нe изпълняват посочените по-горе условия за стаж, могат да се пенсионират по условията на чл.68, ал.3 от КСО. Изискването за 2020 г. е да са навършили възраст 66 години и 06 месеца и да имат минимум 15 години действителен стаж. От тази пенсия могат да се възползват родените от 01.09.1953 г. до 30.06.1954 г.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер, съгласно чл.68 а от КСО за 2020 г. имат лицата, които имат стаж по чл.68, ал.2 от КСО (за жените – 36 г., а за мъжете – 39 г. ), като същите могат да се пенсионират по тяхно желание до една година по-рано от възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО (за жените възраст – 60 години и 08 месеца., а за мъжете възраст – 63 години и 04 месеца) .

От 01.01.2020 г. осигурени лица, придобиващи право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69, ал.1, 2, 3, 5, 5а и 6 от КСО,  при навършена възраст-53 години и 06 месеца  (родените между 01.07.1966 г.-30.06-1967 г.) и общ осигурителен стаж 27 г., от които 2/3 (18 години) действително изпълнявали военна или държавна служба.

Лицата по чл.69, ал.4 и ал.7 от КСО придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2020 г. при навършена възраст 43 години и 06 месеца и 15 г. специален стаж.

Лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69а от КСО от 01.01.2020 г. при навършена възраст 43 години и 06 месеца.

От 01.01.2020 г., правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 69б, ал. 1 и 2 от КСО  имат осигурените лица, които са положили 10 години по условията на I категория труд или 15 години по условията на II категория труд.

За жените, осигурявани в условията на първа катерия труд изискуемата възраст е 49 години и 4 месеца, а сборът от осигурителния стаж и възраст 94 т. За тези, които са работили при условията на втора категория труд възрастта е 54 години и 4 месеца, като сбора от осигурителния стаж и възраст е отново 94 т.

За мъжете, осигурявани в условията на първа катерия труд изискуемата възраст е 53 години и 6 месеца, а сборът от осигурителния стаж  и възраст 100 т. За тези, които са работили при условията на втора категория труд възрастта е 58 години и 6 месеца, като сбора от осигурителния стаж и възраст е отново е 100 т.

От 01.01.2020 г. жените, които са осигурени на учителски длъжности, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69в от КСО, при навършена възраст 58 години и 06 месеца (това се отнася за родените от 01.09.1961 г. до 30.06.1962 г.) и придобит учителски осигурителен стаж 25 години и 08 месеца. Мъжете, които са осигурени на учителски длъжности, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69в от КСО, при навършена възраст 61 години и 03 месеца (това се отнася за родените от 01.11.1958 г. до 30.09.1959 г.) и придобит учителски осигурителен стаж 30 години и 08 месеца.

 

Размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.;

Размери на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигураване в процент от осигурителния доход на лицата, работещи при условията на III категория труд (запазват се от 2018 г. и 2019 г.) и са както следва:

-лица родени преди 31.12.1959 г. включитело - 19,80 на сто

-лица родени след 31.12.1959 г. - 14,80 на сто+5,0 на сто за лицата избрали осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на вноската за Универсален пенсионен фонд.

 

Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането до 5 години (чл.9а от КСО) - 120,78 лв. (19,8 на сто  х  610 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица), когато вноската се прави след 01.01.2020 г.

 

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване при пълен осигурителен стаж:

от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. – 219,43 лв;

от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. – 250, 00 лв.

 

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване:

от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. – 186,52 лв.;

от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г. – 212,50 лв.

 

Социалната пенсия за старост от 01.07.2020 г. - 141,63 лв.

Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях – 1200 лв.

 

През 2020 г. пенсиите свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2019 г. ще подлежат на осъвременяване по чл.100 от КСО, считано от 01.07.2020 г. с 6,7 %. Пенсиите отпуснати през 2020 година не подлежат на индексация.

 

 

Някои промени в Кодекса за социално осигуряване:

 

В чл. 5, ал.7 (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 38 от 2005 г., бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 99 от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) се изменя така:

„ Осигурителят е длъжен:

1. да съхранява за срок 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения; документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд;

2. по искане на осигурено лице или негов представител да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г.;

3. по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи;

4.(в сила от 1.01.2022 г. - ДВ, бр. 99 от 2019 г.) до 25-о число на месеца, следващ месеца на до 25-о число на месеца, следващ месеца на прекратяване на осигуряването, да представи на Националния осигурителен институт документ, удостоверяващ продължителността на осигурителния стаж от първа и/или втора категория труд, придобит при него от лицето; в документа осигурителят вписва и съответната разпоредба от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 102 от 1967 г.; изм., бр. 97 от 1969 г., бр. 67 от 1972 г., бр. 7, 46 и 64 от 1975 г., бр. 4 от 1977 г., бр. 82 и 83 от 1978 г., бр. 65 и 93 от 1979 г., бр. 31 и 56 от 1980 г., бр. 68 и 100 от 1981 г., бр. 8 и 68 от 1982 г., бр. 39 и 55 от 1983 г., бр. 35 и 61 от 1984 г., бр. 20 и 85 от 1985 г., бр. 3 от 1986 г.; попр., бр. 13 от 1986 г.; изм., бр. 35 и 81 от 1986 г., бр. 56 от 1988 г., бр. 3, 45 и 59 от 1989 г., бр. 2, 7, 10, 25, 43, 49, 52, 58 и 103 от 1990 г., бр. 35 от 1992 г., бр. 2 от 1993 г., бр. 74 от 1996 г.; отм., бр. 39 от 1998 г.; доп., бр. 123 от 1998 г.) и/или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм., бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 64 от 2001 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.), по която предлага да се зачете осигурителният стаж.“;

В чл. 5, ал.8 се изменя така: (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2022 г.) „Съдържанието на документите по ал. 7, т. 2, 3 и 4 и редът за тяхното представяне се определят с инструкция, издадена от управителя на Националния осигурителен институт. Данните в документите се използват за отпускане и изчисляване на пенсиите, паричните обезщетения и помощите“.

В чл. 5, ал.10 изречения първо и второ се изменят така: (Нова - ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, документите по ал. 7, т. 1, както и неполучените от осигурените лица трудови книжки, издадени удостоверения за трудов/осигурителен стаж и осигурителен доход и други съхранени от осигурителите документи, въз основа на които може да се установи осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд, се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на писмено заявление по образец, освен ако в закон е определен друг ред за съхраняването им. Заявлението се подава по ред, определен с инструкцията по ал. 13“.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.), ал.1 се променя така: (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „За осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3, се зачита:

1. времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност;

2. времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор".“

В чл.9а, ал.2 се изменя така:(Изм. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3.“

В чл.9а, ал.3 се създава изречение второ (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6. Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“

В чл.70, ал.17 се създава второ изречение (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок след влизането в сила на разпореждането, с което размерът ѝ е определен по реда на този кодекс. Преизчисляването се извършва от датата на подаването на заявлението.

В чл. 75 се създава нова алинея 6 (Нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „ Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. съгласно чл. 70, ал. 17“.

В чл. 79 се създава нова алинея 5 (Нова - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „ Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. съгласно чл. 70, ал. 17“.

В чл. 98, ал. 1, в т. 1 се създават изречения второ и трето: (доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, или други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Разпореждането се издава в срок до 4 месеца от подаването на заявлението или от получаването на необходимите документи и/или данни съгласно предвиденото в наредбата по чл. 106. В случаите на прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност разпореждането се издава в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни.

В т. 2 на чл.98, ал.1  се създава изречение второ: (доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „Длъжностното лице в Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност за лица с постоянен адрес в чужбина, или други длъжностни лица, определени от управителя на Националния осигурителен институт. Разпореждането се издава в срок до един месец от получаването на всички необходими документи и данни.

 

Вместо епилог:

Всичко изнесено по-горе, вероятно ще Ви се види дяволски сухо и ужасно отегчително. Но за тези, които се занимават с тези въпроси, както и на тези, на които същите въпроси вече са се стоварили на главите, събирането на (почти) всички текущи промени в нормативната база на осигуряването на едно място, най-вероятно ще спести време и нерви. Ако това е станало, удоволствието е изцяло мое.

Честита Новата 2020 астрономическа и пенсионна година !

 

Драги читатели, в случай, че се нуждаете от помощ при пенсионирането си, от изчисляване на размера на пенсията Ви, от определяне на най-добрите три години за периода до 01 януари 1997 година и от други пенсионни консултации и услуги, Кантора „Три уши 3” може да Ви бъде от полза. В момента в основата на екипа на Кантора "Три уши 3" е Емилия Милчева - пенсионен консултант с повече от 11 годишен опит в пенсионното производство.
imageГласувай:
17
01. sladkotojelanienap - Всичко е приказки, приказки и защо ли?
18.01 19:06
Защо ли само приказки?
Някъде прочетох, че българите не заслужавали да имат държава, е, то е ясно защо.
цитирай
2. emimilcheva - Само за протокола ...
19.01 18:49
... Съченението, че един бивш еврокомисар бил писал доклад "България след българите" и свързаното с това твърдение "интервю" са чисти "фейк нюз" в съчиняването на които е участвала и известната интернет мюзефирка - г-жа Паликрушева от Пловдив. Тя милата не е социалистка - тя официално си е комунистка. Не приемайте всичко в интернет сериозно... :)
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: emimilcheva
Категория: Други
Прочетен: 27492
Постинги: 13
Коментари: 10
Гласове: 1685
Архив
Календар
«  Април, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930